pokaż na mapie
Tarnowskie Góry, ul. Piłsudskiego 18

O nas

 

NZOZ Przychodnia Wielospecjalistyczna Sp. z o.o. powstała w wyniku przekształcenia w 2010 roku  SP ZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego (dawna Przychodnia Kolejowa) w zakład niepubliczny.

 

Świadczymy nieodpłatnie następujące usługi medyczne w ramach kontraktu z NFZ:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna,
 2. Poradnia psychiatryczna dla dorosłych z gabinetem psychologa.
 3. Poradnia stomatologiczna.
 4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

  Usługi specjalistyczne świadczymy w następujących gabinetach:
 • okulistyczny,
 • laryngologiczny,
 • ginekologiczny,
 • neurologiczny,
 • dermatologiczny,
 • urologiczny.
Odpłatnie wykonujemy usługi medyczne w zakresie:
 1. Medycyny pracy,
 2. Porad specjalistycznych w gabinetach:
 • laryngologiczny,
 • dermatologiczny,
 • reumatologiczny,
 • ginekologiczny,
 • urologiczny,
 • psychiatryczny.
  Wykonujemy badania diagnostyczne:
 • laboratoryjne,
 • audiologiczne,
 • RTG,
 • USG,
 • EKG i spirometria.

 

Świadczenia medyczne wykonujemy w nowoczesnych pomieszczeniach, spełniających wymogi Ministerstwa Zdrowia stawiane jednostkom lecznictwa otwartego. Budynek przychodni przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych (winda).

Usługi medyczne w naszej przychodni świadczy stały zespół pielęgniarek i lekarzy.

 

Naszym celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej, realizowanej na dobrym poziomie i w przyjaznych warunkach.

 

W przychodni został wprowadzony system zarządzania jakością normy PN-EN ISO 9001:2009.

Posiadamy następujące certyfikaty:


  - Certyfikat Nr CSJ/720/2011 UDT-CERT,poświadczający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania jakością w zakresie świadczonych usług medycznych

  - Certyfikat "Przyjazna Przychodnia"